چشمهایش

تمام بغض فروخورده ام

قطره قطره فرو می چکد از چشمهایش!

هنوز در باور من نیست

اینهمه تنهایی آن

که روبه روی من در آینه نشسته است!

/ 2 نظر / 18 بازدید
پنجره چوبی

یه مدته شعرای دلنشینی می نویسی