در جستجوی ...

بعضی واژه ها یا حرفها یا نگاه ها با یک نوع سحر یا افسون یا غمی، تا مدت های مدیدی همیشه در روح و جانت می نشینند یا پیوند می خورند یا باقی می مونند. اینکه علتش ریشه در خاطره ای یا تصویری یا گذشته ای دور داره یا نه(یا هیچکدامچشمک )؟ را بهتره در گفته ها یا نوشته ها یا ذهنیات زبانشناسان یا روانشناسان یا فلاسفه جستجو کرد.

اما ؛ ورای این آشفتگی ذهنی(پاراگراف فوق الذکر!)، همیشه پرسشی در ذهنم در پس تمامی آن حرفها و تصویر ها و نگاه ها، در جستجوی پاسخی، مثل این روح سرگردانی که امشب من را در کنار تو نشانده در جریان است.

/ 1 نظر / 17 بازدید
رضا

آقای احمدی نژاد مشکل اصلی شما چند تار مو بود نه مشکل مردم ...