بالاتر

می دونی اسب چوبی؟!

حس می کنم می شه این طوری گفت:اگر فرض کنیم که ذهن هر کدوم از ما یک مجموعه باشه(مجموعه ای از عدد و رقم و یا حتی کلمه و تصویر و یا هر چه که در فکر و ذهن ما هست) و بخواهیم بین مجموعه ها اشتراک بگیریم او تنها نقطه اشتراکه در مجموعه ای به شکل یک قلبفرشته

/ 0 نظر / 14 بازدید